atsitiktinė paklaida


atsitiktinė paklaida
atsitiktinė paklaida statusas T sritis chemija apibrėžtis Paklaida, kurios ženklas ir vertė kinta atsitiktinai. atitikmenys: angl. accidental error; random error rus. случайная погрешность

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Look at other dictionaries:

  • atsitiktinė paklaida — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. accidental error; random error vok. Zufallsfehler, m; zufälliger Anteil des Fehlers, m; zufälliger Fehler, m rus. случайная погрешность, f pranc. erreur accidentelle, f; erreur aléatoire, f; erreur… …   Automatikos terminų žodynas

  • atsitiktinė paklaida — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. accidental error; chance error; random error vok. Zufallsfehler, m rus. случайная погрешность, f pranc. erreur accidentelle, f; erreur aléatoire, f; erreur fortuite, f …   Fizikos terminų žodynas

  • atsitiktinė matavimo paklaida — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skirtumas tarp matavimo rezultato ir begalinio skaičiaus tos pačios vertės dydžio matavimo verčių vidurkio. Daugkartiniai matavimai atliekami tomis pačiomis sąlygomis (matuoja tas pats… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • atsitiktinė neapibrėžtis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Neapibrėžties sandas, susijęs su atsitiktine paklaida. Jo poveikis vidutinei vertei gali būti sumažintas atliekant daug matavimų. atitikmenys: angl. random uncertainty vok. zufällige… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • atsitiktinė šaudymo paklaida — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tokia paklaida, kuri esamomis sąlygomis gali būti, o gali ir nebūti. Atsitiktinės šaudymo paklaidos pavyzdžiai: šaudymo paklaida, kai pirmo šūvio sviedinio kritimo taškas nukrypsta nuo taikymo taško toliau nei… …   Artilerijos terminų žodynas

  • atsitiktinė produkcijos gamybos paklaida — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Produkcijos gamybos paklaidos sandas, kuris, esant nekintančioms sąlygoms, įgyja atsitiktinę skaitinę vertę ir (arba) ženklą. atitikmenys: angl. random error of products fabrication vok …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • atsitiktinė rezultato paklaida — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Paklaidos sandas, kuris tam tikro parametro vertės matavimo rezultatuose kinta neprognozuojamai. atitikmenys: angl. random error of result vok. Ergebnis zufälliger Fehler, m rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • atsitiktinė matavimo paklaida — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo paklaidos sandas, nenuspėjamu būdu kintantis atliekant daug to paties matuojamojo dydžio matavimų. atitikmenys: angl. accidental error; random error vok. Zufallsfehler, m;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • atsitiktinė matavimo paklaida — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo rezultato ir to paties matuojamojo dydžio be galo daug kartų pakartojamumo sąlygomis atliktų matavimų vidurkio skirtumas. atitikmenys: angl. accidental error; random error vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • atsitiktinė matavimo priemonės paklaida — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo priemonės paklaidos atsitiktinai kintantis sandas. atitikmenys: angl. random error of a measuring instrument vok. zufälliger Fehler eines Messgerätes, m rus. случайная… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas